Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény6.§ (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az iskolai közösségi szolgálat fogalma

A köznevelési törvény szerint a „közösségi szolgálat (...) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely az egyén személyiségének fejlesztése mellett a közösség érdekeit is szolgálja.
Az iskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg a közösségi szolgálat teljesítését. Ettől az ütemezéstől indokolt esetben el lehet térni.
  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási,
  • kulturális és közösségi,
  • környezet-és természetvédelmi,
  • katasztrófavédelmi,
  • közös sport-és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.
Az iskolai közösségi szolgálat olyan fogadó szervezeteknél végezhető, amelyekkel az iskola együttműködési megállapodást kötött. Egyéb fogadó szervezetnél végzett közösségi szolgálatról az iskolai koordinátorral előzetesen kell egyeztetni.

Az iskola is szervezhet olyan tevékenységet, amely alkalmas közösségi szolgálat teljesítésére.

A 2 tanulót fogadó intézménynek - az egészségügyi területen minden esetben - mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálat helyszínén a tevékenység alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető. (A teljesítésbe 16 év alatt a tanítási napokon legfeljebb 2 óra, egyéb napokon legfeljebb 3 óra számítható be, heti 6 óra tanítási időszakban, míg ezeken kívüli időszakban heti 12 óra lehet.) (A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes heti tizennyolc órát teljesíthet.) A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

Módosultak a közösségi szolgálat igazolható óraszámai tudtuk meg a Köznevelési törvény végrehajtási rendeletéből. 133.§ 7. bek.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

Ennek lényege, hogy minden tanuló többféle lehetőség közül választhat magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. A tanári kapcsolattartás mellett végezhető a közösségi szolgálat folyamatosan.

Békés
Békés Járásbíróság
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
Békési DAC
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
Békési Szabadidős Lovasklub
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Élet fája Pünkösdi Gyülekezet Békés
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
Hétkrajcár Egyesület
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Békés
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Szent Lázár Alapítvány Békés
Szentháromság Plébánia- Római Katolikus Egyházközség
Békési Futball club
Megyei hatókörű szerződések
Békés megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

Békéscsaba
Békéscsabai Atlétikai Club
Békés Megyei Központi Kórház
MIVA Bölcsi Nonprofit Kft Békéscsaba
Mezőmegyer Sportjáért Egyesület

Bélmegyer
Bélmegyer Község Önkormányzata
Bélmegyeri Óvoda és Konyha

Csárdaszállás
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Csárdaszállás

Dévaványa
Dévaványai Általános Művelődési Központ

Doboz
Dobozi Gondozási Központ

Füzesgyarmat
Füzesgyarmati Kastélypark Kft.( Fürdő)
Füzesgyarmati Református Egyházközség
Füzesgyarmati Állatpark és vadfarm alapítvány

Gádoros
Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Gondozási Központja

Gyomaendrőd
Hencz-Werstling Birkózó Sportegyesület Gyomaendrőd

Gyula
Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

Komádi
Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde Komádi
Komádi Polgárőr Egyesület
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kondoros
Legendák Földje Közhasznú Alapítvány Kondoros
Kondorosi Kézilabda Klub
Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde

Körösladány
Körösladányi ÁMK "Zöldág" Napköziotthonos Óvoda
Református Egyházközség
Tüköry Lajos Általános Iskola

Körösszakál
Sportegyesület

Körösszegapáti
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

Körösújfalu
Körösújfalu Község Önkormányzata

Köröstarcsa
Köröstarcsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Napköziotthonos óvoda és bölcsőde

Lőkösháza
Községi Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde

Magyarhomorog
Magyarhomorógi Idősek Otthona

Medgyesegyháza
Szent Mihály Plébánia Medgyesegyháza
Boldog Otthon Alapítvány

Mezőberény
Alföld Turista Egyesület Mezőberény
Mécses Szolgáló Közösségi Egyesülete Mezőberény
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mezőberény
Tízváros Alapítvány Mezőberény
Katicabogár Evangélikus Óvoda

Mezőhegyes
József Attila Általános Művelődési Központ Mezőhegyes

Murony
Murony Község Önkormányzata

Orosháza
Evangélikus Egyházközség

Püspökladány
Segítő Kezek Szociális Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány

Sarkad
Kinizsi Labdarúgó Egyesület

Szarvas
Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  Szarvas
Szlovák Általános Iskola Óvoda és Kollégium Szarvas

Tarhos
Tarhos Község Önkormányzata
Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület ( Libás tanya)

Újiráz
Önkormányzat

Újkígyós
Aranykalász Lovas klub

Vésztő
Mágori Horgász Egyesület Vésztő
Önkéntes Polgárőr Egyesület
Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár Vésztő
Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Csak olyan tevékenység számít közösségi szolgálatnak, amelyért nem kapnak a diákok fizetést, társadalmilag hasznos és valamelyik közösség javát szolgálja.

Szeretnénk, ha a vidéki tanulók – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezhetnék ezt a közösségi szolgálatot. Több környező településen is vannak fogadó intézmények, illetve várjuk az Önök által/általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

A közösségi szolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik számukra, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak, valamint ők is feljegyezhetik élményeiket, tapasztalataikat. Ha van rá lehetőség, javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

Iskolai koordinátor

Tarkovács Mátyásné
a közösségi szolgálat koordinátora
tarkovacs.matyasne[KUKAC]gfe-technikum.hu

Csatlakozz Facebook oldalunkhoz

top 7 1 1 16 h esza 2020 01350 top 7 1 1 16 h esza 2020 01351 top 7 1 1 16 h esza 2020 01352 top 7 1 1 16 h esza 2020 01353
gff bekes palyazat fokrol fokra s efop 3 3 2 16 2016 00351 c fekvo mtesz banner 2017
gffbekes essd certificate banner tiop113
logo ntp b thumb 
gff bekes elmenypedagogia  emmi logo  hatartalanul logo top 5 2 1 15 bs1 2016 00002 c fekvo nyomdai 002