Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény6.§ (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az iskolai közösségi szolgálat fogalma

A köznevelési törvény szerint a „közösségi szolgálat (...) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely az egyén személyiségének fejlesztése mellett a közösség érdekeit is szolgálja.
Az iskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg a közösségi szolgálat teljesítését. Ettől az ütemezéstől indokolt esetben el lehet térni.
  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási,
  • kulturális és közösségi,
  • környezet-és természetvédelmi,
  • katasztrófavédelmi,
  • közös sport-és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.
Az iskolai közösségi szolgálat olyan fogadó szervezeteknél végezhető, amelyekkel az iskola együttműködési megállapodást kötött. Egyéb fogadó szervezetnél végzett közösségi szolgálatról az iskolai koordinátorral előzetesen kell egyeztetni.

Az iskola is szervezhet olyan tevékenységet, amely alkalmas közösségi szolgálat teljesítésére.

A 2 tanulót fogadó intézménynek - az egészségügyi területen minden esetben - mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálat helyszínén a tevékenység alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető. (A teljesítésbe 16 év alatt a tanítási napokon legfeljebb 2 óra, egyéb napokon legfeljebb 3 óra számítható be, heti 6 óra tanítási időszakban, míg ezeken kívüli időszakban heti 12 óra lehet.) (A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes heti tizennyolc órát teljesíthet.) A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

Módosultak a közösségi szolgálat igazolható óraszámai tudtuk meg a Köznevelési törvény végrehajtási rendeletéből. 133.§ 7. bek.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

Ennek lényege, hogy minden tanuló többféle lehetőség közül választhat magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. A tanári kapcsolattartás mellett végezhető a közösségi szolgálat folyamatosan.

Budapest

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI), 

Békés

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
Békési Református Egyházközség
Békés Járásbíróság
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
Békési Kajak-Kenu Club Közhasznú Egyesület
Békési DAC
Békési Fiatalokért Egyesület
Békési Kittenberger Kálmán Vadásztársaság
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
Békési Szabadidős Lovasklub
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Élet fája Pünkösdi Gyülekezet Békés
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
Hétkrajcár Egyesület
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Békés
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Szegedi Kis István Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Szent Lázár Alapítvány Békés
Szentháromság Plébánia- Római Katolikus Egyházközség
Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola
Békési Futball club
Megyei hatókörű szerződések
Békés megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete
Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és AMI

Békéscsaba
Békéscsabai Atlétikai Club
Békéscsaba Jézus Szíves Plébánia, hittantárbor
Békés Megyei Központi Kórház
Békéscsabai Szabadidő Lovas Klub
Egyensúly AE Egyesület
MIVA Bölcsi Nonprofit Kft Békéscsaba
Mezőmegyer Sportjáért Egyesület
RÁADÁS Civil Társaság
Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete

Bélmegyer
Bélmegyer Község Önkormányzata
Bélmegyeri Óvoda és Konyha

Budapest
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon

Csabacsűd
Szülők a Csabacsűdi Gyermekekért Egyesület
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

Csárdaszállás
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Csárdaszállás

Csanádapáca
Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság

Dévaványa
Dévaványai Általános Művelődési Központ
Dévaványai Vadásztársaság

Doboz
Dobozi Gondozási Központ

Füzesgyarmat
Füzesgyarmati Kastélypark Kft.( Fürdő)
Hagyományörző Klub
Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda
Füzesgyarmati Református Egyházközség
Füzesgyarmati Állatpark és vadfarm alapítvány
Margaréta Családos Egyesület
Sárréti Gyöngyhalász GYSE

Gádoros

Gádorosi Labdarúgó Sport Egyesület
Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Gondozási Központja
Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Napközi Otthonos Óvodája

Gyomaendrőd
Hencz-Werstling Birkózó Sportegyesület Gyomaendrőd
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyomaendrődi Liget Fürdő NKft.

Gyula
Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúsági Közhasznú Egyesület
Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület, Gyula-Gyulavári

Kamut
Kamuti Polgárőr Egyesület

Kardos
Kardos Község Önkormányzata

Kétsoprony
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Komádi
Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ
Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde Komádi
Komádi Polgárőr Egyesület
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kondoros
Legendák Földje Közhasznú Alapítvány Kondoros
Kondorosi Kézilabda Klub
Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde

Körösladány
Körösladányi ÁMK "Zöldág" Napköziotthonos Óvoda
Református Egyházközség
Tüköry Lajos Általános Iskola

Körösszakál
Sportegyesület

Körösszegapáti
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

Körösújfalu
Körösújfalu Község Önkormányzata

Köröstarcsa
Köröstarcsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Napköziotthonos óvoda és bölcsőde
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény

Kunágota
Kunágotai Óvoda és Mini Bölcsőde

Lőkösháza
Községi Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde
Lőkösháza Község Önkormányzata

Magyarbánhegyes
Polgárőrség Magyarbánhegyes

Magyarhomorog
Magyarhomorógi Idősek Otthona
Magyarhomorog Polgárőr Egyesület

Medgyesegyháza
Szent Mihály Plébánia Medgyesegyháza
Boldog Otthon Alapítvány
Boldog Otthon Alapítvány

Mezőberény
Alföld Turista Egyesület Mezőberény
Mécses Szolgáló Közösségi Egyesülete Mezőberény
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mezőberény
Tízváros Alapítvány Mezőberény
Katicabogár Evangélikus Óvoda
Nyeregben Alapítvány

Mezőhegyes
József Attila Általános Művelődési Központ Mezőhegyes

Murony
Murony Község Önkormányzata
Muronyi Alapszolgáltatási Központ

Orosháza
Evangélikus Egyházközség

Okány
Okány Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

Püspökladány
Segítő Kezek Szociális Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány

Sarkad
Kinizsi Labdarúgó Egyesület

Szarvas
Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szarvas
Szlovák Általános Iskola Óvoda és Kollégium Szarvas
Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Zsadány
Zsadány Község Önkormányzata
Zsadányi Református Egyházközség
Zsadányi Református Általános Iskola

Szeghalom
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Tarhos
Tarhos Község Önkormányzata
Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület ( Libás tanya)

Újiráz
Önkormányzat

Újkígyós
Aranykalász Lovas klub

Vésztő
Dányi Lovasudvar és Hagyományőrző Egyesület
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület
Mágori Horgász Egyesület Vésztő
Önkéntes Polgárőr Egyesület
Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár Vésztő
Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

 

Csak olyan tevékenység számít közösségi szolgálatnak, amelyért nem kapnak a diákok fizetést, társadalmilag hasznos és valamelyik közösség javát szolgálja.

Szeretnénk, ha a vidéki tanulók – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezhetnék ezt a közösségi szolgálatot. Több környező településen is vannak fogadó intézmények, illetve várjuk az Önök által/általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

A közösségi szolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik számukra, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak, valamint ők is feljegyezhetik élményeiket, tapasztalataikat. Ha van rá lehetőség, javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

Iskolai koordinátor

Tarkovács Mátyásné
a közösségi szolgálat koordinátora
tarkovacs.matyasne[KUKAC]gfe-technikum.hu

Csatlakozz Facebook oldalunkhoz

top 7 1 1 16 h esza 2020 01350 top 7 1 1 16 h esza 2020 01351 top 7 1 1 16 h esza 2020 01352 top 7 1 1 16 h esza 2020 01353
gff bekes palyazat fokrol fokra s efop 3 3 2 16 2016 00351 c fekvo mtesz banner 2017
gffbekes essd certificate banner tiop113
logo ntp b thumb 
gff bekes elmenypedagogia  emmi logo  hatartalanul logo

top 5 2 1 15 bs1 2016 00002 c fekvo nyomdai 002 

   emmi logo  hatartalanul logo